Just nu lurar kraftbolagen oss. Att kärnkraftverken stängs under vintern är bra för kraftbolagen. På ledningsgruppmötena diskuteras säkert hur man ska lyckas med att stänga flera verk. Dessutom töms vattenmagasinen med höjd tariff som följd. BINGO!

Det är dags att säga ifrån. Det är inte vettigt att kraftbolagen får extra betalt ifall de missköter sina underhåll eller medvetet bara stänger kraftverk.

Elpriset borde istället baseras på full produktion. Ifall kraftverk då är stängda blir det mindre intäkter för bolagen. Kan inte bolagen leverera viss kapacitet ska de bötfällas. Inga undantag medges. Nu skyller kraftbolagen på underleverantörer, mycket bekvämt.

Behövs mer el än vad som de lovat producera får vi hitta en lösning för detta också.

SvD, Ekot

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , ,

Tags: , , , , , ,

2 Responses to “Det går att hindra att kraftbolagen lurar skjortan av oss.”

 1. Michael Zakary Eldrake
  februari 24th, 2010 at 14:55

  Varför ska det inte vara en rättighet och kunna omvandla ljus och vind och vatten till el?

  Är du GUD som har monopol över naturlagarna eller?

  Vaddå tro man äger skapelsen.

  Enorma gottgörelser skall till om denna jordens sår skall läkas.

  Alla våra ord var ljus, och som två ljus tätt intill varandra strålade våra Hjärtan, så klara att var och en kunnat se, men ni har inte förstått. VåraHjärtan, som två olivträd , det ena till höger och det andra till vänster, har i så många år försökt att återuppväcka er till liv, som två olivkvistar ur vilka oljan rinner för att bota ert sjuka släkte och förbinda era lögnens sår som förblindat er.

  Upprorets ande i detta släkte korsfäster på nytt Mitt Ord det tveeggade svärdet, och förkastar våra Två Hjärtan som talar till er idag, på samma sätt som Sodom och Egypten avvisade Mina budbärare. Denna tidsålders hårdnackade envishet har överträffat Faraos, ty deras anspråk på kunskap har blivit ett slagfält där man kämpar mot Min kunskap sanningen.

  Förtryckare kommer att se tillbaka på dessa scener på reningens dag och de skall gråta.

  Borg efter borg håller på att intas av den Laglöse. Jag kommer idag och erbjuder hela mänskligheten Min frid, men mycket få lyssnar. Idag kommer Jag med fredsvillkor och ett kärlekens budskap, men den frid Jag bjuder blir hädad av världen, och kärleken.

  Alla våra ord var ljus, och som två ljus tätt intill varandra strålade våraHjärtan, så klara att var och en kunnat se, men ni har inte förstått.Som två olivkvistar ur vilka oljan rinner för att bota ert sjuka släkte och förbinda era sår, men ert släkte behandlade våraTvå Hjärtan som det behagade dem; våraTvå Hjärtan är smorda och levande.

  men upprorets ande i detta släkte korsfäster på nytt Mitt Ord det tveeggade svärdet, och förkastar våra Två Hjärtan som talar till er idag, på samma sätt som Sodom och Egypten avvisade Mina budbärare. Denna tidsålders hårdnackade envishet har överträffat Faraos, ty deras anspråk på kunskap har blivit ett slagfält där man kämpar mot Min kunskap sanningen.

  Våra Två Hjärtan har i sanning blivit en plåga för världens människor , men snart, mycket snart nu skall Min röst höras igen.

  VAD MER BEHÖVS.

  Satans barn skapar lidande.
  För vem har ni gjort gott?
  När man ställer er mot vägen säger ni att ni hjälper genom tekniskutveckling.

  Teknisk utvekling för att ge er mer och ge andra mindre.

  Är det eran syn på sanning och härlighet?
  Att sträva så långt bort ni kan från att.
  Att se bortom gränserna och återuppväcka anden?
  Att lära sig vara i sin natur och lära sig bli oberonde av lögnens kunskap genom att få vad man behöver av kroppen dottern modern och anden?

  Ni har aldrig haft den rena läran, ni kommer aldrig kunna ha den rena läran.
  Ni har förkastat er själva i samma ögonblick ni satte er över andra.
  Men det finns än tid för omvändelse era hjärtan vittnar för er.

  Tidens tecken har ni fått vad mer vill ni ha?

  Ni som skapar död förgiftning lögner mord och kontrol ska sannerligen få lära er hur lidande och kärlek är som bröder och systrar när ni får äta upp era synder och därigenom ska ni förstå hur mycket jag älskar er.

  Och draken er alla ska bränna och rena.

 2. I honestly think that could assist with your issue. I really appreciate this page. How did they gain your set of skills? This often motivates us to keep taking actions that will create happy chemicals in our brains. You got to keep doing what you’ve been doing. I’ve just learned new things through your post.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>