Finansiell turbulens drabbar nu många företag. Bara för några månader sedan bedömdes den finansiella världen som stabil. De enda hot som fanns var klimathot och terror och dessas inverkan på ekonomin. Så i ett slag har allt förändrats. Den stabila världen har bara försvunnit och kämpar nu för att överleva.

Hur ska den nya situation hanteras? Svaret är anpassning men frågan är till vad. Strategin är inte självklar utan blir olika för olika scenarier. Varje företagsledning måste därför arbeta med ett antal scenarier. Vara på alerten och snabbt inse vilken scenario som bäst motsvarar verkligheten och välja strategi därefter. Under resans gång behöver kanske strategin förändras om det är ett annat scenario som bäst matchar verkligheten.

Vi behöver allstå tänka ut ett antal olika scenarier. Det är klart att scenariot blir olika om turbulensen och den minskade efterfrågan varar i 3 kvartal, i 1,5 år, i 2,5 år eller i 5 år (som i Japan). Om det är 3 kvartal som gäller återställs säkert allt till det som gällde innan turbulensen. Men pratar vi om 1 till 2 år kommer detta att påverka globaliseringen. Redan nu pratar Tyskland om att industrin måste komma före miljön.

Olika företag kan bedöma framtiden på olika sätt men varje företag måste fundera ut ett antal scenarier och ha en strategi klar för alla dessa.

Källa: Mckinsey Quarterly

Läs även andra intressanta åsikter om , , ,

Tags: , , ,

2 Responses to “Dags att se över strategierna”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Använd fem små ord vid planering
  2. Expressen har rätt: Företagen kan inte förlita sig på bidrag

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>