Allt utvecklas, så också coaching. För några år sedan började man med lösningsorienterad coaching. Tanken med detta är att samtal om problem skapar nya problem medan samtal om lösningar genererar lösningar på problem.

Jag har tillämpat metoden ett antal gånger och den fungerar fantastiskt bra. Tid är ju dock, som vi vet, bristvara. Så därför funderade man och utförde experiment om det går att få en fungerande coaching med få möten. Svaret blev förvånade. Det går! Ibland räcker det med bara ett möte. Metoden ger en möjlighet för kunden att bestämma att nu räcker det.

Metoden har förfinats av Peter Szabó som också har skrivit en bok i ämnet: Brief-Coaching for Lasting Solutions.

Jag har börjat tillämpa metoden och det ser lovande ut. Jag ska framöver försöka beskriva lite mer hur detta sätt att bli coachad kan vara framgångsrik för flera av oss.

Om ni vill läsa lite mer om metoden är följande papper en bra introduktion.


Technorati : , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>