Grundtanken inom coaching är att det är medarbetaren själv som innerst inne vet vad han eller hon bör göra för att lyckas. Coachen ska stötta och hjälpa medarbetaren att själv finna svaren och uppnå ett visst mål. Det viktigaste för att en person ska utvecklas är att denne ökar sin kunskap och medvetenhet om sig själv, enligt Whitmore.

Ovanstående finns att läsa på sidan Coaching – hjälp till självhjälp. En definition som jag tycker är helt riktig. Nu ska man bara komma ihåg att vi i Sverige inte skiljer så mycket på mentor och coaching.

Sidan hänvisar också till John Whitmore, en guru inom området.

John Whitmore brukar använda sig av fyra grundfrågor när han coachar och frågorna ska få människor att verkligen tänka till. Frågorna kan bli mer komplexa genom att man lägger till orden inom parentes:

Mål – Vad (exakt) vill du (mer)?
Verklighetsuppfattning – (Precis) Hur ser det (egentligen) ut nu ?
Valmöjligheter – Vad kan du göra?
Handling – (Specifikt) Vad kommer du (verkligen) att göra?

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>