Det finns många lönsamhetsmått. DuPont diagrammet ger en bra fingervisning om lönsamheten. För mindre företag är det dock likviditeten, penningströmmarna eller cash flow som är det viktigaste. Utan pengar kan men inte betala räkningarna. Det är också så att med pengar i kassan är man kvar i business.
Det finns många vittnesmål om sanningen i detta. Guy Kawasaki har gått ännu ett steg i konsten att hänga kvar med sin business genom artikeln The Art of Bootstrapping. I 11 punkter sammanfattar han några nyttiga råd,
 1. Focus on cash flow, not profitability. The theory is that profits are the key to survival. If you could pay the bills with theories, this would be fine. The reality is that you pay bills with cash, so focus on cash flow.
 2. Forecast from the bottom up. ,dvs prata inte om marknadsandelar utan beskriv hur mycket du kommer att sälja.
 3. Ship, then test. ,dvs man får inte vänta för länge med fakturering, försök med basic leveranser.
 4. Forget the ”proven” team.
 5. Start as a service business.
 6. Focus on function, not form.
 7. Pick your battles.
 8. Understaff. , detta gäller inte minst i Sverige där arbetskraften är så dyr.
 9. Go direct. .
 10. Position against the leader. Don’t have the money to explain your story starting from scratch? Then don’t try. Instead position against the leader. Toyota introduced Lexus as good as a Mercedes but at half the price–Toyota didn’t have to explain what ”good as a Mercedes” meant. How much do you think that saved them? ”Cheap iPod” and ”poor man’s Bose noise-cancelling headphones,” would work too.
 11. Take the ”red pill.”This refers to the choice that Neo made in The Matrix. Written at: Atherton, California.


Technorati : , , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>