Vi har alla våra drömmar. Bättre jobb, bättre chef, bättre fritid osv. Hur ska vi ta oss dit? Ni som har förstått metoden om brief coaching ställer er frågan: Hur vill jag att det ska vara?

Ni som ännu inte är insatt i metoden kan börja med att läsa om ett verkligt fall: Dad, can you coach me?


Technorati : , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>