Det finns många bra hemsidor för företagare. Hemsidor som kan både ge inspiration och kunskap. Expowera är en sådan. De sprider på ett förtjänstfullt sätt kunskap om företagande och ämnen relaterade till företagande (försäljning, marknadsföring, inköp, ekonomi etc.).

Tag t.ex. avslut. Att slutligen få till en order. Det är den svåraste biten för de flesta av oss. Expowera skriver:
Avslutet börjar direkt när du anlänt till kunden. Under hela säljprocessen kommer kunden att värdera dig som person, din trovärdighet, ditt företags förmåga, din produkt eller tjänst etc. Kunder värderar olika beroende på företagets problem eller behov, personliga och psykologiska faktorer. Men det är ändå ett helhetsintryck som avgör.

Kom ihåg att det är kunden som fattar beslut om köpet. Låter naturligtvis självklart, men många som säljer försöker faktiskt själva att avsluta genom att ”tycka att kunden ska köpa eftersom han kommer att få ett problem löst eller ett behov uppfyllt”. Du kan dock ”leda” kunden fram mot ett beslut.

Man avslutar artikeln med att ge exempel på olika avsluttekniker och gör oss uppmärksamma på köpsignaler.

Om ni inte har förstått behovet av att kunna göra avslut se då på denna video, som är ett utdrag från en gammal film.


Find more how to and instructional Sales videos on 5min.com

Tags: , , , , ,

One Response to “Bra hemsida för företagare”

  1. I’ve just learned new insights through your website. Nice blogs. If it is not very important to you then just do not do it. I really like your type of content. Discovered you while on Instagram and I’m happy I did.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>