Revisorplikten har hindrat en del mindre bolag att ombilda sig till aktiebolag eftersom det har varit tvingande med revisor i aktiebolag, dvs en kostnad på 15 till 20 tusen. Med bolag med knappt miljonen i omsättning har detta känts tungt.

Från 1 november är detta krav borta för mindre aktiebolag. Kraven är:

· inte ha mer än tre anställda

· ha högst 1,5 miljoner kronor i balansomslutning

· ha högst 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Bolaget måste dock anmäla till Bolagsverket att man väljer att inte ha en revisor. Helt smärtfritt blir det dock inte eftersom skatteverket lovat “hjälpa till” så att det inte blir fel.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , ,

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>