Att ha kontroll över pengarna i små företag, dvs likviditeten är den mest avgörande biten för framgång. Likviditetsbudget och kostnadskontroll är verktygen.

Försäljning och marknadsföring är motorn som håller företaget igång. Med mun till mun marknadsföring håller man kostnaderna nere och är alltså ett mycket smart sätt för små företag som borde tillämpas ännu mer.

På den här sidan finns en bra uppräkning på vad man vinner med metoden.

Andra bloggar om: , , , , , ,

One Response to “Bättre likviditet genom Mun-Mun marknadsföring”

  1. I could not resist leaving a comment. Awesome blog and I’m really excited to seeing it become even better ongoing. I’m really here to learn everything I can on the topic so I may assist people with their concerns in the future. A lot of stuff to think about.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>