Använd veckoslutet med att titta på konst. Varför inte Berthe Morisots målningar. Hon levde mellan 1841 och 1895 och är en intressant impressionistmålare. På Nationalmuseum finns bl.a. teckningen På soffan.

Fler av hennes målningar kan ses här.

Se och njut!


Technorati : , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>