Tom Peters har nu läst Dale Carnegie’s How to Win Friends and Influence People som ansågs tillhöra top3 affärsböcker. Hans egen In Search of Excellence är en annan.

Carnegie skrev: ”You can make more friends in two months by becoming interested in other people than you can in two years by trying to get other people interested in you.”

Tom Peters inser att detta och några andra citat är också har en avgörande betydelse i affärssammanhang. Att vara genuint intresserad av andra skapar respekt och framgång.

Han har därför gjort en speciell presentation som han kallar ”Dale Carnegie” . Titta på den och fundera på hur ni själva är.


Technorati : , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>