Det är inte så komplicerat att lyckas med sin affärsverksamhet. Detta kan läsas i In business – there are only three requirements .

Du behöver tre saker varken mer eller mindre men i en bestämd ordning,

  1. En Strategi. som Michael Porter uttrycker det: ”What value are you to deliver to what customers and how are you going to be different?”
  2. En affärsmodell. som beskriver hur du utnyttjar dina resurser och hur du levererar mervärden.
  3. Ett sätt att genomföra modellen.

Det finns ett bra och ett dåligt exempel i texten. Efter detta förstår man sekvensen,

1. ”What value am I going to deliver to what customers and how am I going to be different?”

2. ”How to use my resources to deliver that value and keep some of it for myself?”

3. ”Train and support the people accordingly, then get out of the way”.

Jag tror också att enkelhet kan vara nyckeln till framgång.


Technorati : , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>