Visst har vi mött personer som vi har svårt att tåla. Vi känner oss obekväma och hotade och får dessa personer inte genom sin vilja kommer deras sämsta sidor fram.

Hur hanterar vi dessa människor? Brinkman och Kirschner har gett ut en bok med titeln ”Dealing with people you can´t stand” i vilken vi får lära oss hur vi hanterar situationen.

Vi behöver inte låta saken bero och stå ut med personen. Inte heller behöver vi byta jobb. Vi skall istället ändra vår attityd och vårt beteende mot personen. det gör vi genom att förstå varför de agerar som de gör.Författarna pekar på två dimensioner av det mänskliga beteendet.

En är självhäddelse. Några hävdar sig mer. Dessa kan under stress bli aggresiva,dominanta och stridlystna. Andra hävdar sig mindre. Dessa kan dra sig undan eller underkasta sig.

Den andra dimensionen har att göra med vad man uppmärksammar. Några fokuserar å sin uppgift medan andra på sina relationer med andra.

Våra beteenden styrs av våra avsikter och vi kan urskilja fyra avsikter.Det är när det inte blir som vi vill som vi får problem.

En som vill få det gjort vill ta kontroll när andra inte får saker ur händerna.
En som vill göra rätt blir pessimistisk och gnällig när andra är slarviga.
En som vill hålla sams blir nickedocka eller velig om osäkerhet finns om andra tycker om honom eller henne.
En som förgäves söker uppskattning kan bli rena spränggranaten.

Begrunda detta så blir det lättare att handskas med besvärliga personer.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>