Tom Peters har alldeles rätt i att enbart Att Göra Lista inte är tillräckligt. Istället betonar han att för att bli en framgångsrik ledare krävs också att man är närvarande och utvecklar relationer. Tom Peters  Att-Göra-lista blir istället 4 listor:

1.Att göra-måste få gjort.
2. Att närvara-hur du spelar dem.
3. Utveckla relationer på ett diskret sätt.
4. Aktiviteter som direkt eller indirekt flyttar / knuffar strategisk prioritet # 1 / # 2 framåt

Läs även andra intressanta åsikter om , , , ,

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>