En idé måste ha en viss potential för att lyckas. Därför är det alltid bra att försöka uppskatta vad som kommer att hända i framtiden, d.v.s. göra en prognos. Att bedöma marknad, prisnivå och marginaler är inte lätt. Det blir lite lättare om man tänker i scenarier.

Minst två scenarier bör man ha. Ett vad som händer när allt lyckas och ett annat när det värsta händer. Sanningen kommer oftast att ligga mitt emellan. Så gör två prognoser som täcker det värsta fallet och det bästa fallet. Planera sedan verksamheten utifrån medelvärdena.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>