En framgångsrik affärsverksamhet beror oftast på bra kontroll och en stadig cash flow eller likviditet. Utan bra sammanställningar är det omöjligt att avgöra om verksamheten är sund och lönsam. På samma sätt måste en positiv cash flow eller likviditet uppnås om verksamheten skall överleva. Den här finansiella guiden är gundläggande för alla nystartade företag för att en sund verksamhet skall uppnås och att likviditetsproblemen minskas.

Guiden är uppdelade i olika avsnitt,

Recordkeeping—Why It’s Necessary
What Exactly Will The Records Tell You?
The Basic Recordkeeping System
Understanding Cash Flow
Planning A Positive Cash Flow
Keeping A Cash Reserve
Projections
Using A Personal Computer
INFOSOURCES

Gå dit och klicka på Understanding Cash Flow!

One Response to “Att förstå Cash Flow eller betalningsströmmar”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Coaching » Blog Archive » Bra mall för likviditetsbudget

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>