Vi vill alla nå resultat och den lösningsorienterande coachingen har visat positiva resultat. Frågan är om man med hjälp av den tekniken kan coacha sig själv. Ja säger Coert och föreslår fyra frågor man kan ställa till sig själv.

 

  • Ändra inriktning: Vad skulle jag vilja vara annorlunda och vad är mitt skäl till att vilja detta,
  • Önskad situation: Hur skulle jag vilja att min situation att bli, vad skulle jag vilja kunna göra,?
  • Tidigare framgångar: När har jag, i en mer eller mindre jämförbar situation, redan kunnat åstadkomma något sådant,?
  • Steg framåt: Vad har varit till nytta för fundera över detta och vilka små steg framåt kan jag ta
     

Läs även andra intressanta åsikter om , , , ,

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>