Jag har skrivit ett antal inlägg om SWOT som analysmetod. Vad bygger en framgång på och vilka risker finns det, är alltid värt att analysera. SWOT är ett bra hjälpmedel.

Här är länkarna till mina tidigare artiklar:

- Hur går företaget? Dags att göra en analys?

- Jämför med andra och gör det bättre!

- Förbättra lönsamheten med hjälp av SWOT analys

- Hitta färdiga PowerPoints om SWOT och lönsamhet

- 4 rutor som förklarar varför men inte behöver vara tokig för att vara en entreprenör

- Varför Strategisk Analys?

- Förverkliga dina idéer och drömmar!

- Analysera affärsstrategier

- Advisory Board är ett bra sätt för företagare att få in kompetens utifrån

- Gör Din SWOT analys nu!

- Mallar för SWOT analysen att ladda ner

- Använd SWOT vid grupparbeten

Tags: , , , , ,

One Response to “Artiklar om SWOT som anlysmetod”

  1. Your work really pumps me up. How long have you been working on this topic? I’ll be sure to bookmark your blog because I will definitely return all of the time. You are obviously very knowledgeable about this subject. The people who you love are super lucky to have you in their lives. Your neighborhood is way better because you are in it.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>