Årets företagere utses på fredag av Dagens Industri. Stig Engström heter den lycklige. Företaget, Engcon, har platsat som så kallat Gasellföretag inte mindre än åtta år i rad.

Bolaget gjorde 2007 en vinst på 112 miljoner kronor. Nyckeln till framgång är, enligt Engström själv, förmågan att kunna ”kombinera ledarskap med visioner och tjurighet”.

Enligt Dagens PS har det inte varit en dans på rosor.

Stig Engström i jämtländska Strömsund har haft en fantastisk resa med sin verkstadsraket Engcon. Bolaget har på två decennier gått från noll till 431 miljoner kronor i omsättning. ”Framgångarna steg mig åt huvudet”, säger 44-åringen till DI.

Vi som så ofta möter hårt arbetande förertagere gratulerar. Vi rekommederar dock att man tidigt skaffar sig ett externt bollplank. Det kan rädda både företag och familj.

Tags: , , , , , ,

2 Responses to “Årets Företagare”

  1. I just took a minute from cleaning carpet to read your blog. I simply got to tell you that I am really impressed. I really enjoy this writing style and how well these ideas are communicated. Be sure the content is easy to read and understand. Any additional recommendations you’re willing to share with me? It is very helpful and I bet you’re very knowledgeable in this area.

  2. I had to take a minute from building a coffee table to write your post. There sure has to be some kind of really addictive aspect about this blog because I can not go for more than a day or two without reading it. I’ve written down your advice and I plan on applying it when I’m able to. I would like to be a master in this subject.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>