Ja visst är den det. Vi är positiva till sinnet och har lätt att ta till oss förändringar. Börja med att fundera över vad det är som gör att vi tycker det är roligt att gå upp på mornarna. Fundera sedan på vad som fungerar bra idag och försök göra detta ännu lite bättre.

Är du företagare är det tid att ta itu med SWOTen. Dessa hot som lurar i vassen. Vet du hur du ska handla om någon av hoten faller in? Om inte fundera på det!

Dags också att följa upp likviditetsbudgeten. Gör en månatlig uppföljning. Tänk på att om kassan blir tom kan du hamna i svårigheter. Var föutseende!

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>