En annan artikel av Tim Berry handlar om SWOT och grupparbete.

SWOT analys är ett mycket bra redskap. När vi påbörjar en ny Advisory Board börjar vi alltid med en SWOT analys. Detta tillsammans med ett DuPont diagram ger en mycket bra bild över företaget.

Tim Berry skriver, SWOT is probably the best tool there is for taking a strategic look at a company. It’s named for strengths, weaknesses, opportunities, and threats. It’s a very good first step towards analyzing any company, or developing business strategy. I recommend the SWOT be part of every planning process.

Han ser det också som en sorts isbrytare. Jag ser det på samma sätt. SWOT har alltid varit en bra öppning i ett Advisory Board förhållande därför att hot mot företaget kan diskuteras fritt och också hur hoten bör mötas. Detta gör det möjligt att fokusera på styrkorna och ändå ha kontroll över riskerna.

Som Tim säger, It’s not magic. It’s just an easy-to-understand framework that invites anybody who cares about a business to contribute.

One Response to “Använd SWOT vid grupparbeten”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Artiklar om SWOT som anlysmetod

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>