Lösningsorienterad Coaching används mer och mer. Metoden som ni vet fokuserar på att hitta lösningar istället för att analysera problemet. Därmed inte sagt att man skall negligera problemet utan problemet eller problemen är utgångspunkten för vilka man försöker hitta lösningar till.

Sycol har definierat 10 punkter som beskriver principen bakom idén:

If it works, do more of it; If it doesn’t work, do something different
A small change in any aspect of a problem can initiate a solution
People have the necessary resources to change problems
A focus on future possibilities and solutions enhances change
No sign up- no change
Co-operation enhances change
The problem is the problem; not the person
Possibilities are infinite
People have unique solutions to their unique story about their problems

Keep one foot in pain and one in possibility

Ni kan också lyssna på dem via Podradio.

Jag tycker att det är en bra beskrivning av principerna. I mitt eget arbete brukar jag efter att ha hört problemet ställa frågan: Hur vill Du att det istället skall vara? En annan viktig fråga är: På vilket sätt kan andra märka att det skett någon förändring?

Metoden är framgångsrik som jag i mina tidigare inlägg har sagt. Oftast räcker det med några få möten för att få till en önskad förändring.


Technorati : , , , , , ,

One Response to “Använd lösningsfokuserad coaching vid förändringar!”

  1. Arbetsförmedlingen, i alla fall de som lär ut hur ett bra bemötande ska gå till, använder sig av ett lösningsinriktat arbetssätt.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>