Kriserna avlöper varandera. Vad gör du som företagare? Vad du borde göra är att se över affärsplanen. Även små företag behöver en affärsplan.

clipart-flowers16.gif 3.0KVanligtvis vet man vad som behöver göras, men vad gör man om omgivningen förändras. Om man, som nu är fallet, inte vet hur det blir i framtiden? Man tar fram olika scenarier, som jag sagt tidigare, och gör en plan för varje scenario.

En plan eller affärsplan behöver inte vara så omfattande. Det är bättre med en plan eller planer än inga alls.

Att vara mållinriktad, resultatorienterad eller att prioritera väsentligheter är ord och inriktningar som all företag och medarbetare hör. Att leva efter det är svårare; som många säger ”Jag är händelsestyrd och hinner inte med att vara strateg eller målinriktad”.

Men vi måste ändå koncentrera oss på väsenligheter; att hitta de rätta målen; att strukturera verksamheten; att tjäna pengar och slutligen att klara målen. Dessutom ska vi ha balans i livet!!

För att definiera och genomföra målen/planerna kan man använda sig av Fem Små Ord, nämligen
Vad, När, Hur, Var, Vem

Läs även andra intressanta åsikter om , , ,

Tags: , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>