Då och då brukar jag titta på Warren Greshes blog. Den här gången har han en historia från mobiltelfonindustrin. Av en av hans läsare har han fått en berättelse som kan stimulera oss att bli en aning bättre.

Som vanligt utgår han ifrån kunderna. Att skaffa kunder och att ta hand om äldre kunder är den viktigaste aktiviteten i all affärsverksamhet. Den här historien började hemma som sedan växte till en världsomspännade verksamhet. Mycket tack vare några enkla regler som de satte upp i början. Reglerna är,

  • If we don’t look after the customer, someone else will
  • Nothing is gained by winning an argument and losing a customer
  • Always deliver what we promise – if in doubt under promise and over deliver
  • Always treat our customers they way we would like to be treated
  • The reputation of the whole company is in the hands of the individual

Visst, de är enkla regler men de är avgörande för att lyckas.

Warren Greshes har också Podcasts som är värt att lyssna på.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>