Det är lättare att driva en verksamhet om du är en optimist än om du är en pessimist. Men att bara vara en optimist kan också vara förödande. Inget ordnas av sig självt. Man behöver vara en disciplinerad optimist och skydda sig mot regn istället för att vänta på att regnet ska upphöra skriver Ann Handley och tillägger i fri översättning:

I ett större sammanhang är det svårt att vara disciplinerad optimist med allt tryck som utgör vår vardag; konkurrens, hot, kassaflöde, bekymmer, en underpresterande anställd, begränsade resurser, eller under de dagar då verksamheten mer känns som en kamp än ett äventyr. Vissa dagar behöver du ett snapsglas fullt av optimism bara för att klara eftermiddagen.

Men hur blir man då en disciplinerad optimist? Ann Handley har sammanställt ett antal punkter som man bör vara uppmärksam mot som att genast ta tag i problemen och att inte ta sig själv för allvarligt. Läs alla hennes råd här.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , ,

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>