Visst risker i företag och på det personliga planet kan diskuteras och bör diskuteras. I en affärsplan bör det finnas ett avsnitt om risker. Men som sagt risker är relativa eller vad sägs om denna bild.

carsafety.jpg

Bilden hämtad från Emergence Marketing


Technorati : , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>