Detta och 65 andra råd ger Scott Ginsberg “HELLO…my name is Scott” .
Scott Ginsberg ger ut en gratis ebok med titeln, “66 Priceless Pieces of Business Advice I Couldn’t Live Without.”

Jag har läst råden och jag tycker de är bra, väl värda att läsa. Ett av råden är,
”Act like you already are the person you want to become”

Jag tror det viktigt om man ska uppnå sina personliga mål att man börjar agera som om man redan har uppått målen. Det skapar en självkänsla som underlättar för en att uppnå målen.

Ett annat råd är, “Give value first.” , vilket innebär att du kan inte kräva något av andra om du inte själv leverar något av värde.

Jag är säker på att du själv hittar råd som du tycker är värdefulla.

One Response to “Agera som om du redan är den person du vill vara”

  1. A awesome site. People some times ask me, Would I go back to that if I could? No way, things are way better now. You have a number of nice points here. Might there be any peer reviewed papers on this subject or any closely related topics? I really hope they’ll inspire you to take action to improve this troubled world we inhabit.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>