Igår beskrev jag hur affärsmodellen kan analyseras. Det gällde att skaffa sig konkurrensfördelar och snabbt anpassa sin affärsplan.

Många nystartade företag befinner sig i ett läge där företaget inte genererar stabila intäkter. Man har inte uppnått en affärsplattform utan befinner sig i någon form av idéplattform.

Vad krävs då för att en stabil affärsplattform ska uppnås? Magnus Klofsten från Linköpings universitet har funderat kring detta och kommit fram till att av 8 hörnstenar är 4 riktigt kritiska.

  1. Produkten
  2. Marknad
  3. Drivkrafter
  4. Kundrelationer

Utöver idén och kompetens måste dessa 4 hörnstenar vara i topp, dvs fyller produkten något behov, hur ska marknaden nås, finns drivkraften i företaget och finns idag några kundrelationer med feedback.

Magnus Klofsten höll i december en föreläsning i ämnet på Esbri: Håller företagsidén? – Så klarar du hundåren

Läs även andra intressanta åsikter om , , , ,

Tags: , , , ,

One Response to “Affärsplattformens hörnstenar”

  1. I used these insights to my life and they worked really well for me. I know a lot of people see this blog posts but I often wonder how many people truly know the implications of what is really being said. This website is super useful to me. Dude, you are seriously blowing my mind. I am being serious! My mind is blown! This will be helpful to anyone who reads it, including me.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>