Tidigare har jag skrivit om att ge rabatter kan vara förödande för din verksamhet om du inte från början har kalkylerat med de lägre intäkterna som rabatterna ger.
På Internet är det vanligt att man ger ifrån sig något gratis. Hur går det då för alla nystartade Internetföretag som har som affärsmodell att gratis ge något åt läsaren med förhoppningen att någon gång i framtiden kunna ta betalt?

Anita Campbell har läst en intervju med Esther Dyson vid ”Open Business site” om affärsmodeller för nystartade Internetföretag. Budskapet är att ”gratis” inte är en ersättning för en affärsmodell. Emellertid kan gratiserbjudanden vara en bra modell om erbjudandet väcker intresse och skapar en lojal grupp.

Anita Campbell gör följande kommentarer,,

Smart entrepreneurs are thinking about and searching for ways to make money right from the get-go, even if they are not planning to implement the money-making phase of the model for 12 or 18 months. I think it is important to stay mentally focused on making money right from the start. It prevents you from getting caught up in the insidious mental abyss of believing you must give everything away for free forever.

In the interview, Esther Dyson then goes on to note that the ”wing and a prayer” business model (i.e., that you don’t have to worry about making money because some big player will acquire your company) does not work for most startups.

Min kommentar är att du måste ha en plan för när din verksamhet blir lönsam och när verksamheten genererar en positiv cash flow. Det är alltid svårt att göra prognoser. Ett bra sätt är att utgår från två scenarier; i bästa fall och i sämsta fall. Sanningen kommer att ligga någonstans mitt emellan. Försök också att se i tre års perioder.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>