En bra affärsplan och en bra styrelse är viktiga delar i ett företags framgång. Affärsplanen försöker nog de flesta snickra till även om den inte alltid uppdateras.

Att få in kompetens i styrelsen är inte lätt för mindre företag. Ibland vill inte heller företagsledaren ha in andra än släkten i styrelsen. Företagsledaren måste ha ett bollplank. Det räcker inte att söka hjälp när problemen tonar upp sig. Om det inte finns ett bollplank kommer det dagliga operativa att ta överhanden. Ingen ställer de rätta frågorna som säkrar långsiktighet.

Advisory Board är ett bra alternativ. Jag har genomfört ett antal Advisory Board möten och i alla fall har uppdragsgivaren fått aha upplevelser. Bara den inledande SWOT analysen är värdefull. Ett Advisory Board uppdrag omfattar minst 4 möten per år. Medlemmar i gruppen, vanligtvis 3, väljs från ett nätverk och har alla lång erfarenhet.

Ett vanlig upplägg ser ut som följande:

Möte 1 – Analys
Fördjupad genomlysning av företagets situation och behov utifrån i förväg utsänt och av VD besvarat frågebatteri

Möte 2 – Affärsplan
Genomgång och analys av företagets affärsplan för det närmaste året och övergripande diskussion om affärsplanen ur 3 års perspektiv.

Möte 3 – Vision och affärsidé
Hur ser SWOT analysen ut? Är visionen tydlig? Håller affärsidén? Behövs riktningsjustering?

Möte 4 – Personal och organisation
Genomgång av ideal organisation jämfört med nuläge. Identifiering av förstärkningsbehov i ljuset av tagen affärsplan

I USA har man sedan länge insett Advisory Boards fördelar.
Läs vad Jeff Cornwall (Director of the Belmont University
Center for Entrepreneurship) skriver om nyttan med Advisoy Board:

Since the benefits of having outside advisers are significant, many entrepreneurs have found advisory boards to be a good alternative to adding outside members to their formal board of directors.


Technorati : , , ,

2 Responses to “Advisory Board är ett bra sätt för företagare att få in kompetens utifrån”

  1. http://www.casinoaffiliateprog.....-back.html

  2. You really should be writing for a career. Could you tell me more about this topic? Your website looks just like my old blog. There are certainly a lot of information to take into consideration.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>