Vad krävs för att företagen ska ha en hållbar tillväxt? Leona Achtenhagen och Leif Melin, båda från Internationella Handelshögskolan i Jönköping, föreläste på Estrad redan 11 december 2006 om detta. ”Hur skapas långsiktig tillväxt? Kännetecken och utmaningar för en kontinuerlig företagstillväxt.” var titeln på föredraget.

De kom fram till 7 faktorer som är avgörande för tillväxten:
De sju faktorerna är: ”Kontinuerlig förändring”, ”Företagsledarens roll och ledarskap”, ”Ägandet”, ”Medarbetarnas roll och engagemang”, ”Lyckosamma strategier/affärsmodeller”, ”Bejaka dilemman”, samt ”Bygga (med) resurser”.

De hade tittat på olika företag och delat in dem i olika fack. Ett exempel på företag med stadig tillväxt var Daloc, som tillverkar säkerhetsdörrar. Det är ett familjeföretag som även 2008 hade en avkastning på eget kapital på 20%. Med antagen utdelning på 43% är tillväxten fortfarande 9%. Utifrån deras höga soliditet borde tillväxten kunna ökas med högre skuldsättning.

Ett annat exempel med varierande tillväxt var Kriss som numera ingår i Porta Rossa. Med en högre skuldsättning har de idag en tillväxt runt 8% med 30% utdelning, vilket får anses vara bra.

Det finns mer att botanisera i föredraget. De två jag har följt upp visade sig hålla måttet som föredragshållarna satte.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , ,

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>