Rolf Erikson on mars 27th, 2012

PDF formatet är trevligt därför man vet hur det kommer att se ut hos andra. När jag senast skulle hålla en presentation hade jag ett antal bilder i form av PDF filer som jag ville visa. Frågan blev då hur man på ett enkelt sätt skulle kunna slå ihop filerna så att det blev flyt [...]

Continue reading about Att gratis slå ihop PDF filer