Rolf Erikson on april 16th, 2010

I ett antal inlägg ska jag belysa de styrande dokument som växande företag behöver. I förra avsnittet tittade vi på VD-instruktionen. Den måste finnas liksom en arbetsordning för styrelsen. Styrelsens arbete bedrivs utifrån aktiebolagslagens krav och enligt en av styrelsen fastställd arbetsordning. En instruktion reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt formerna för den [...]

Continue reading about Så här får du en arbetsordning för styrelsen

När företaget växer behövs styrande dokument eller policy för hur verksamheten ska drivas. De dokument man i första hand tänker på är Arbetsordning för hur styrelsen skall arbeta och VD-instruktionen som beskriver ansvarsområden för VD. Men det finns flera som från fall till fall kan vara viktiga att ha, som t.ex: Attest och befogenhetsplan Miljöpolicy [...]

Continue reading about Här är ett sätt att få de rätta styrande dokumenten för ditt företag