Rolf Erikson on februari 11th, 2009

Hur motiverar mans sig själv eller andra under kristider? Mark McGuinness försöker svara på det i sin gratis e-bok som ni hittar här. Boken är tänkt för chefer som nu i finanskrisens skugga inte kan ge sin medarbetare högre lön för att öka motivationen. Mark McGuiness skrev boken därför att lön inte alls är den [...]

Continue reading about Hur motiveras personalen (och jag själv) i kristider?

Rolf Erikson on februari 9th, 2009

Kan man inte betala sina utgifter är det kört. Därför är det bra att hålla koll på kassalikviditeten, som är ett mått på att man kan betala de kortfristiga skulderna. Kassalikviditeten beräknas genom att dividera (omsättningstillgångar – varulager) med (summa kortfristiga skulder). Talet man får fram bör vara minst 1 dvs 100% vilket innebär att [...]

Continue reading about Kassalikviditet

Rolf Erikson on februari 6th, 2009

När man är mitt upp i det operativa glömmer man lätt att allting kan förändras. Jag menar att ändrade omvärldsfaktorer ger nya förutsättningar. Det är klokt att veta vilka faktorer som i huvudsak påverkar företagets vinst. Det är klokt att diskutera de riskfaktorer som är förenade med företagets huvudsakliga verksamhet. Detta är vad strategisk analys [...]

Continue reading about Varför Strategisk Analys?

Rolf Erikson on februari 5th, 2009

Om du definierar marknadsföring som reklam, så det är klart du behöver produkten först. Men vänta. Marknadsföring är inte detsamma som reklam. Reklam är en liten del av vad marknadsföring är, och faktiskt, det är ganska tydligt att marknadsföringen måste komma innan produkten, inte efter. Faktum är att nästan varje framgångsrik produkt eller tjänst är [...]

Continue reading about Vilket kommer först, produkten eller marknadsföringen?

Rolf Erikson on februari 5th, 2009

När man får frågan ”Hur skall jag säkerställa att mitt företag utvecklas på rätt sätt?” brukar jag med andra svara, Skriv en affärsplan! Sam Decker har också fått frågan men han började med med att ställa 20 frågor, 20 Questions to Develop Your Business Frågorna är mycket bra och som Sam Decker säger ” Lika [...]

Continue reading about 20 frågor som utvecklar ditt företag

Rolf Erikson on februari 5th, 2009

Nu gäller det för företag och individer att vara kreativ. Att nå ut är viktigare än någonsin. Filmen ”Att vika en T-shirt på 2 sekunder” visar ett exempel på en instruktiv film. Sådana kan flera lära sig att göra. Ett tecken i tiden är att Timbro startar nu internetfilmakademien.

Continue reading about Var kreativ med film!

Rolf Erikson on februari 4th, 2009

Bra är att regeringen verkligen visar allvar med att bankerna måste förse företagarna med krediter. Om bankerna hoppar på tåget är osäkert, men möjligheten finns där om ägarna själv inte vill skjuta till pengar. Varför Östros vill förstatliga förstår jag däremot inte. Vid lågkonjunkturer och vikande försäljning ritas spelplanen om för företagen men det finns [...]

Continue reading about Företagen måste också hjälpa till med kreativa lösningar