Rolf Erikson on december 22nd, 2008

Den berömda Warren Buffet har sagt att ”risk är att inte veta vad du gör”. Även om detta är sant, förklarar det inte alla risker som företag har. Deras upphandlingar, leverantörer och försörjningskedjor kan sträcka sig globalt och täcka in allt från naturkatastrofer till terroristattacker. Riskhantering innebär arbete med mätning och bedömning av risk och [...]

Continue reading about Rätt riskbedäming kan göra att företaget överlever