Rolf Erikson on december 7th, 2008

Finansiell turbulens drabbar nu många företag. Bara för några månader sedan bedömdes den finansiella världen som stabil. De enda hot som fanns var klimathot och terror och dessas inverkan på ekonomin. Så i ett slag har allt förändrats. Den stabila världen har bara försvunnit och kämpar nu för att överleva. Hur ska den nya situation [...]

Continue reading about Dags att se över strategierna