Rolf Erikson on augusti 24th, 2008

Utan tvekan har den geopolitiska kartan förändrats i Europa. Två vansinniga saker har hänt. Georgiens anfall och Rysslands invasion. Politiskt kan vi skönja effekterna något som kan påverka våra relationer österut. På kort sikt kommer nog inget att hända men på längre sikt måste vi nog ta hänsyn till dagens situation i våra omvärldsanalyser. Den [...]

Continue reading about Hur påverkar rysslands agerande oss?

Rolf Erikson on augusti 24th, 2008

Hög inflation kan innebära att säljaren ser en möjlighet att höja priserna. Men det behöver inte vara så skriver Chasles Dominick. Tvärtom finns det några knep som en inköpare kan använda sig av. Föreslå förbättrad information och låt säljföretaget ta del av köparens försäljningsplaner. Föreslå längre avtalstider men glöm inte att ta med en prisklausul. [...]

Continue reading about Gör inflation förhandling svårare?

Rolf Erikson on augusti 24th, 2008

Ibland är det svårt att hänga med,som t.ex detta saxat från Elektroniktidningen: Forskare vid MIT har tagit ett stort steg mot batterier i nanoskala. Genom att använda ett virus till att sätta fast anoder ovanpå elektrolytlager och därefter ordna en anslutning till en strömsamlande yta har forskarna skapat en strömkälla som bara är fyra mikrometer [...]

Continue reading about Virus och batterier