Rolf Erikson on april 22nd, 2008

Jag tycker skalning är ett bra hjälpmedel vid all coaching. Förutsättningen är förstås att man först har klarlagt vad som ska uppnås och vart man vill nå. Som chef kan du då fråga: Var tycker du att du befinner dig på en skala från 1 till 10? Acceptera svaret och fråga istället vad det är [...]

Continue reading about Skalning är ett bra hjälpmedel vid coaching