Rolf Erikson on mars 26th, 2008

Stephen R Covey's bestseller är The Seven Habits of Highly Effective People publicerad 1989. Det är en bok i hur man effektivare. Man ska vara proaktiv, man ska veta vad man vill uppnå och man ska fördela tiden rätt. Det senare har man hjälp av fyra kvadranter enligt nedan. Man börjar med att fördela sina [...]

Continue reading about Gör de rätta sakerna! Hjälp till självhjälp