Rolf Erikson on februari 13th, 2007

SWOT analysen är ett bra redskap när man vill få ett grepp om företaget. Jag är själv med i några Advisory Board, som kan liknas med en extern styrelse. Inför varje nytt uppdrag genomför vi en SWOT analys. Som vanligt är det processen som är det viktigaste. SWOT är ett sätt att beskriva företagets styrkor, [...]

Continue reading about Gör Din SWOT analys nu!