Rolf Erikson on november 21st, 2006

Öppet Forum är ett sätt att göra det möjligt för alla att komma till tals på lika villkor och därmed skapa kreativa möten och konferenser i alla sorters organisationer. I Öppet Forum skapar deltagarna sin egen dagordning med ämnen som de själva väljer kring ett på förhand bestämt centralt tema. Arbetsformen fungerar bra med olika [...]

Continue reading about Öppet Forum plus gratis e-bok