Rolf Erikson on oktober 10th, 2006

Hur mäter vi framgång? Ibland får man en känsla att framgång är när någon annat tycker man är bra eller har lyckats. Det är alltid viktigt att bli uppskattad men frågan är vad vi själva tycker är framgång. Kanske beror detta på om vi har någon vision om vad vi egentligen vill uppnå. Vad skulle [...]

Continue reading about Vad menar vi med framgång?

Rolf Erikson on oktober 10th, 2006

Visst risker i företag och på det personliga planet kan diskuteras och bör diskuteras. I en affärsplan bör det finnas ett avsnitt om risker. Men som sagt risker är relativa eller vad sägs om denna bild. Bilden hämtad från Emergence Marketing Technorati : entreprenör, företag, humor, risk

Continue reading about All risk är relativ