Rolf Erikson on oktober 5th, 2006

Den ständiga frågan är, eller borde vara, räcker mitt kapital fram till att företaget genererar vinst. Alan J. Zell skriver att med hjälp av 4½ regeln kan man beräkna kapitalbehovet. Tag den uppskattade försäljningen år 3 och multiplicera den med 4½ så får man fram kapitalbehovet. (D x 4 1/2 = A,B + B,C) Även [...]

Continue reading about Hur mycket kapital behöver ett nystartat företag?