Rolf Erikson on augusti 4th, 2006

Adrian Savage har tips på hur man kan få en bättre arbetsdag. Strunta i att läsa e-mail annat än på vissa betämda tider Avsätt tid för eget arbete som kräver koncentration Avsätt tid för tankearbete Se till att du regelbundit blir oanträffbar Undvik de flesta möten Glöm inte att det är du som styr ditt [...]

Continue reading about Hur man får en bättre arbetsdag