Rolf Erikson on mars 28th, 2006

En idé måste ha en viss potential för att lyckas. Därför är det alltid bra att försöka uppskatta vad som kommer att hända i framtiden, d.v.s. göra en prognos. Att bedöma marknad, prisnivå och marginaler är inte lätt. Det blir lite lättare om man tänker i scenarier. Minst två scenarier bör man ha. Ett vad [...]

Continue reading about Att göra prognoser