Rolf Erikson on mars 23rd, 2006

Jag har i tidigare poster hävdat att en grov plan är en bra början till att få en uppfattning om idén är bärkraftig. För att bedöma potentialen började vi med att tita på marknaden. Nu fortsätter vi med konkurrensfördelar. Pris och kostnad är viktiga delar. Vilken fördelning mellan fast och rörlig kostnad har din idé? [...]

Continue reading about Har min idé någon chans?