Rolf Erikson on mars 21st, 2006

Torbjörn Ek har i boken ”Våga, Växa, Vinna” på Ekerlids Förlag, gett följande goda råd till nystartade företag: Lyssna på kunderna. Ta hjälp av andra när den egna kompetensen inte räcker. Välj en professionell partner. Låt inte rädslan för idéstöld hindra att projektet får det ekonomiska och affärsmässiga stöd från utomstående som kan vara en [...]

Continue reading about Varför lyckas vissa, men inte andra?