Rolf Erikson on mars 10th, 2006

ESBRI står för Entrepreneurship and Small Business Research Institute eller – på svenska – Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning. ESBRI är ett fristående forskningsinstitut som arbetar med forskning, utbildning och kunskapsspridning inom entreprenörskaps- och småföretagsområdet. ESBRI ger gratis ut en tidning och håller föreläsningar om entreprenörskap. Nästa tillfälle i den öppna föreläsningsserien Estrad är 15 [...]

Continue reading about Gratis tidning och föreläsningar för entreprenörerer

Rolf Erikson on mars 10th, 2006

Dave Pollard har på sistone diskuterat förhållandet mellan våra färdigheter och marknadens behov. Som entreprenör får vi många idéer. Några utifrån vad vi tycker om att göra. Några efter vilka behov som finns men utan att vi har kunskap eller färdighet inom området. Dave tror att när vi ser möjligheter så är det bättre om [...]

Continue reading about Ta bättre vara på dina färdigheter