Rolf Erikson on mars 6th, 2006

Jag har tidigare sagt att det är bra att snabbt svara på några frågor om din idé innan du sätter igång på allvar. Jag kallar det för en grov plan i motsats till en full affärsplan. Frågorna som du ska hitta svar på är, Vilka (betydelsefulla) behov du tänker täcka Vilka kunderna är och hur [...]

Continue reading about Kundens behov och din väg till kunden