Rolf Erikson on mars 30th, 2006

Grundtanken inom coaching är att det är medarbetaren själv som innerst inne vet vad han eller hon bör göra för att lyckas. Coachen ska stötta och hjälpa medarbetaren att själv finna svaren och uppnå ett visst mål. Det viktigaste för att en person ska utvecklas är att denne ökar sin kunskap och medvetenhet om sig [...]

Continue reading about Coaching – hjälp till självhjälp

Rolf Erikson on mars 28th, 2006

En idé måste ha en viss potential för att lyckas. Därför är det alltid bra att försöka uppskatta vad som kommer att hända i framtiden, d.v.s. göra en prognos. Att bedöma marknad, prisnivå och marginaler är inte lätt. Det blir lite lättare om man tänker i scenarier. Minst två scenarier bör man ha. Ett vad [...]

Continue reading about Att göra prognoser

Rolf Erikson on mars 25th, 2006

Ibland får man frågan om vad man ska fokusera på. Ibland är idéerna så omfattande att det vimlar av aktiviteter som skall göras. Det är som att tror att mängden av aktiviteter skapar intresse hos andra att få vara med. Man behöver inte betala någon konsult för att få veta att det är fokusering som [...]

Continue reading about Fokusera på det som ger pengar

Rolf Erikson on mars 24th, 2006

E-mail har för många blivit en börda inte minst på grunda av spam. Mycket information kommer dock över e-mail och många kräver ett svar. Så du måste fundera på hur du ska hantera dina e-mail. Keith Robinson har sammanställt några råd hur man kan komma tillrätta med dina e-mail och hur du bäst hanterar de [...]

Continue reading about Hur hanterar du dina e-mail?

Rolf Erikson on mars 23rd, 2006

Jag har i tidigare poster hävdat att en grov plan är en bra början till att få en uppfattning om idén är bärkraftig. För att bedöma potentialen började vi med att tita på marknaden. Nu fortsätter vi med konkurrensfördelar. Pris och kostnad är viktiga delar. Vilken fördelning mellan fast och rörlig kostnad har din idé? [...]

Continue reading about Har min idé någon chans?

Rolf Erikson on mars 22nd, 2006

Jeffrey Phillips har sitt eget Verktyg vid beslutsfattande. Han kallar den ”Must/Must Not ledger” och skriver, This is really a very simple approach to determining what’s important as an outcome. I just take a sheet of paper and divide it down the middle (vertically). One the left half I write the things that ”must” occur [...]

Continue reading about Verktyg som underlättar beslutsfattandet

Rolf Erikson on mars 21st, 2006

Torbjörn Ek har i boken ”Våga, Växa, Vinna” på Ekerlids Förlag, gett följande goda råd till nystartade företag: Lyssna på kunderna. Ta hjälp av andra när den egna kompetensen inte räcker. Välj en professionell partner. Låt inte rädslan för idéstöld hindra att projektet får det ekonomiska och affärsmässiga stöd från utomstående som kan vara en [...]

Continue reading about Varför lyckas vissa, men inte andra?

Rolf Erikson on mars 20th, 2006

Ja, entreprenörskap kan och lärs ut om man med entreprenörskap menar vad personer gör när de startar och utvecklar företag. Detta sägs av Jeff Cornwall som svar på en artikel i Fortune Small Business. Jeff skriver, I believe there are two critical aspects of entrepreneurship education that increase success rates. First, we teach them what [...]

Continue reading about Kan entreprenörskap läras ut?

Rolf Erikson on mars 20th, 2006

Vi vill alla nå framgång. Inte till vilket pris som helst utan i balans med våra övriga intressen. För att nå framgång finns några bra genvägar. Psykologer har länge sagt att om vi visualiserar vår framgång, dvs tänker som om vi redan har nått våra mål, kommer vi snabbare att nå framgång. Oberoende om vi [...]

Continue reading about Planera din säljframgång

Rolf Erikson on mars 18th, 2006

Alla talar om behovet av planer, men vilka planer behöver ett företag–en strategisk plan eller en affärsplan? Det enkla svaret är att båda behövs. Men du behöver den ena bättre än den andra. Detta sägs av Hank M. Harris i en artikel, Business Plan or Strategic Plan: What’s the Difference?. Hank M. Harris skriver vidare, [...]

Continue reading about Vad är skillnaden mellan Affärsplan och Strategisk plan?